1. Loại nội dung:

Đấu giá


2. Tên đơn vị đấu giá:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng.


3. Địa chỉ đơn vị đấu giá:

Số 112 đường Lê Duẩn, phường Quán Trữ, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng


4. Địa điểm bán đấu giá:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng (Hội trường tầng 03) – Số 112 đường Lê Duẩn, phường Quán trữ, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.


5. Tên đơn vị có tài sản:

Cục quản lý thị trường thành phố Hải Phòng.


6. Địa chỉ đơn vị có tài sản:

Số 44 đường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.


7. Nội dung tài sản bán:

Đấu giá 01 lô hàng gồm 01 lô hàng gồm 08 chiếc tủ lạnh các loại đã qua sử dụng, 95 chiếc cục nóng điều hòa các loại, 16 chiếc cục lạnh điều hòa âm trần các loại đã qua sử dụng, 84 chiếc cục lạnh điều hòa treo tường các loại đã qua sử dụng, 19 bộ máy điều hòa không khí (loại ống dẫn âm trần) đã qua sử dụng, 159 chiếc máy lọc không khí, tạo ẩm các loại đã qua sử dụng.


8. Thời gian bán hồ sơ

từ ngày: 26-04-2023 07:30 đến ngày: 15-05-2023 17:00


9. Thời gian xem tài sản

từ ngày: 08-05-2023 07:00 đến ngày: 09-05-2023 17:00


10. Thời gian bán đấu giá:

18-05-2023 08:30


11. Số điện thoại liên hệ:

0936930494


12. Địa chỉ Email:

nguyenconghaistphp@gmail.com


13. Mã chuyển khoản:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng 03214


“Văn phòng luật sư quốc tế Hoàng Gia”:

You may also like