Đà Nẵng: GRDP năm 2020 có thể tăng trưởng âm tới 9,26%

[ad_1]
Đà Nẵng: GRDP năm 2020 có thể tăng trưởng âm tới 9,26%Dự kiến Tổng sản phẩm xã hội (GRDP) TP. Đà Nẵng năm 2020 sẽ giảm tới 9,26% so với năm 2019. Trong đó, thương mại – dịch vụ giảm 8%, công nghiệp – xây dựng giảm 10,5%, riêng nông lâm thủy sản tăng 2,6%.
[ad_2]
Nguồn: cafef.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *