Cú sốc kinh tế của COVID-19: Làm thế nào các doanh nghiệp và cộng đồng có thể duy trì khả năng phục hồi?Khoa học và kinh doanh của COVID-19: Một chuỗi hội thảo trên web (phần 3 của 4)

Sê-ri này được tổ chức bởi Viện Sức khỏe Toàn cầu SingHealth Duke-NUS, Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Singapore và Trường Y tế Công cộng Saw Swee Hock.

Việc ngăn chặn và giảm thiểu COVID-19 sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tăng trưởng, thương mại và triển vọng kinh tế ở châu Á? Tìm hiểu những ngành và nhóm kinh tế bị ảnh hưởng nhiều nhất cũng như các chiến lược của chính phủ để giúp đỡ các doanh nghiệp và người lao động. Phiên này cũng khám phá những gì các doanh nghiệp có thể làm để thích nghi với môi trường của cách xa nhau và một cách làm việc / tiến hành kinh doanh mới.

Người điều hành:
Giáo sư Lôi Hsin-Hsien
Giám đốc điều hành, Phòng Thương mại Hoa Kỳ, Singapore
Giáo sư phụ trợ, SSHSPH

Panellist:

Giáo sư Bert Hofman
Giám đốc, Viện Đông Á & Giáo sư thực hành, Trường Chính sách công NUS Lee Kuan Yew

Ông Gareth McIlroy
Giám đốc điều hành, Korn Ferry

Tiến sĩ Taimur Baig
Giám đốc điều hành & Kinh tế trưởng, Ngân hàng DBS

#COVID-19

Hoang Gia News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *