COVID-19 và xa hơn nữa: IMF đảm nhận Kinh tế Thế giới và Triển vọng cho Ấn Độ | Trình tạo kiến ​​thức NSETrong bối cảnh Bản cập nhật Triển vọng Kinh tế Thế giới do IMF công bố gần đây, NSE đã tổ chức một hội thảo trên web độc quyền về “COVID-19 và hơn thế nữa: IMF …

Hoang Gia News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *