Coronavirus và tương lai của tài chính toàn cầuTác động của đại dịch coronavirus trên các thị trường toàn cầu diễn ra nhanh chóng và gây sốc, dẫn đến sự gián đoạn kinh tế nghiêm trọng nhất kể từ cuộc Đại suy thoái. Khi việc đóng cửa và khóa cửa biên giới trên khắp thế giới làm gián đoạn chuỗi cung ứng và khiến giá hàng hóa rơi vào trạng thái tự do, định giá trên thị trường tài chính toàn cầu đã giảm. Các chính phủ và các tổ chức đa phương nên thực hiện những biện pháp gì để giảm thiểu sự suy giảm kinh tế của đại dịch này? Cuộc khủng hoảng này mang lại bài học gì cho việc xây dựng chuỗi cung ứng bền vững? Sự phục hồi có thể trông như thế nào?

Chúng tôi đã tổ chức một cuộc thảo luận ảo với Trinh Nguyen, Adarsh ​​Sinha và Pranjul Bhandari, nơi họ xem xét tương lai của nền tài chính toàn cầu khi đối mặt với đại dịch coronavirus. Cuộc thảo luận đã được kiểm duyệt bởi Rudra Chaudhuri.

Hoang Gia News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *