1. Loại nội dung:

Đấu giá Tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của người bị kết án tịch thu sung quỹ nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn là 01 (một) xe ô tô, loại xe ô tô con; nhãn hiệu HYUNDAI; số loại Accent; màu sơn: trắng; dung tích xi lanh: 1368 cm3; BKS: 12A – 148


2. Tên đơn vị đấu giá:

Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng


3. Địa chỉ đơn vị đấu giá:

Số 33 Trần Đăng Ninh, khối 1, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn


4. Địa điểm bán đấu giá:

Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng (Tầng 02 Số 33 Trần Đăng Ninh, khối 1, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn)


5. Tên đơn vị có tài sản:

Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn


6. Địa chỉ đơn vị có tài sản:

Phố Nguyễn Chí Thanh, khu tái định cư và dân cư Nam thành phố, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh


7. Nội dung tài sản bán:

Đấu giá tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của người bị kết án tịch thu sung quỹ nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn là 01 xe ô tô, loại xe ô tô con; nhãn hiệu HYUNDAI; số loại Accent; màu sơn: trắng; dung tích xi lanh 1368 cm3; biển số 12A – 148.52.


8. Thời gian bán hồ sơ

từ ngày: 27-04-2023 07:30 đến ngày: 16-05-2023 17:00


9. Thời gian xem tài sản

từ ngày: 15-05-2023 07:30 đến ngày: 16-05-2023 17:00


10. Thời gian bán đấu giá:

19-05-2023 08:00


11. Số điện thoại liên hệ:

0911303266


12. Địa chỉ Email:

daugiavinhhung@gmail.com


13. Mã chuyển khoản:

congtydaugiahopdanhvinhhung652742023


“Văn phòng luật sư quốc tế Hoàng Gia”:

You may also like