1. Loại nội dung:

Đấu giá


2. Tên đơn vị đấu giá:

Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt


3. Địa chỉ đơn vị đấu giá:

Số 49 Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội


4. Địa điểm bán đấu giá:

Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt – lacvietauction.vn (hoặc lvo.vn)


5. Tên đơn vị có tài sản:

Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật tài nguyên


6. Địa chỉ đơn vị có tài sản:

Đường số 20 Trần Hưng Đạo, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình


7. Nội dung tài sản bán:

Đấu giá tài sản phá dỡ của Công ty TNHH phát triển Neo-Neon Việt Nam đã bàn giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật tài nguyên theo Quyết định của UBND tỉnh Thái Bình.


8. Thời gian bán hồ sơ

từ ngày: 28-04-2023 08:00 đến ngày: 12-05-2023 17:00


9. Thời gian xem tài sản

từ ngày: 09-05-2023 08:00 đến ngày: 10-05-2023 17:00


10. Thời gian bán đấu giá:

15-05-2023 09:00


11. Số điện thoại liên hệ:

0867523488


12. Địa chỉ Email:

daugialacviet9999@gmail.com


13. Mã chuyển khoản:

Đấu giá Lạc Việt 402404


“Văn phòng luật sư quốc tế Hoàng Gia”:

You may also like