1. Loại nội dung:

 

Đấu giá

 

 

2. Tên đơn vị đấu giá:

 

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐẤU GIÁ VIỆT NAM

 

 

3. Địa chỉ đơn vị đấu giá:

 

Ô số 6, Tầng 1, Tòa nhà Sunrise IIA, NO2A, Khu đô thị Sài Đồng, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

 

 

4. Địa điểm bán đấu giá:

 

Ô số 6, Tầng 1, Tòa nhà Sunrise IIA, NO2A, Khu đô thị Sài Đồng, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

 

 

5. Tên đơn vị có tài sản:

 

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

 

 

6. Địa chỉ đơn vị có tài sản:

 

Số 34 Phan Kế Bính, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

 

 

7. Nội dung tài sản bán:

 

Bán đấu giá xe ô tô TOYOTA HIACE, biển kiểm soát 80B – 4528 thuộc quyền quản lý của Trung tâm Lưu trữ quốc gia III được phép bán thanh lý.

 

 

8. Thời gian bán hồ sơ

 

từ ngày: 16-02-2023 08:00 đến ngày: 27-02-2023 16:00

 

 

9. Thời gian xem tài sản

 

từ ngày: 22-02-2023 08:00 đến ngày: 23-02-2023 16:00

 

 

10. Thời gian bán đấu giá:

 

02-03-2023 10:00

 

 

11. Số điện thoại liên hệ:

 

024.39842728

 

 

12. Địa chỉ Email:

 

info@daugiavietnam.vn

 

 

13. Mã chuyển khoản:

 

Daugiavietnam561302

 

 

Văn phòng luật sư quốc tế Hoàng Gia

You may also like