Cơ hội ở thị trường tiêu dùng Việt NamViệt Nam và khu vực Đông Nam Á vẫn là trọng tâm chính của sự phát triển kinh doanh toàn cầu do tăng trưởng kinh tế lành mạnh. Cơ hội trong thị trường tiêu dùng Việt Nam sẽ đến từ ba lĩnh vực chính: mở rộng tầng lớp trung lưu, phổ biến và già hóa dân số. Một Hogdson, Giám đốc chi tiêu và tiêu dùng, đưa ra cái nhìn sâu sắc về cách nhắm mục tiêu tốt nhất vào thị trường tiêu dùng Việt Nam sau hội nghị Việt Nam của Euromonitor vào ngày 11 tháng Sáu.

Hoang Gia News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *