Chứng khoán MB: Sự bùng nổ M & A của Việt Nam sẽ tăng lên 50 tỷ đô la vào năm 2020 | Tài chính thế giớiĐầu tháng 4 năm 2018, VN Index đạt kỷ lục mới 1.200 điểm – vượt mức đỉnh trước đó vào năm 2007. Đến tháng 6 năm 2018, vốn hóa thị trường của thị trường vốn và thị trường nợ đạt 160 tỷ đô la, tương đương với GDP danh nghĩa của Việt Nam. Có đầu tư nước ngoài đáng chú ý vào thị trường chứng khoán Việt Nam – và MSCI dự đoán rằng nó có thể được nâng cấp từ thị trường biên giới lên thị trường mới nổi vào năm 2020. Trần Hải Hà và Lê Quốc Minh của MB Securities thảo luận về triển vọng nâng cấp, bùng nổ M & A và dịch vụ tư vấn và ngân hàng đầu tư của MB Securities trong nước. Video này chủ yếu bằng tiếng Việt với phụ đề tiếng Anh.

Để có bản ghi đầy đủ, hãy truy cập: https://www.wworldfinance.com/ideo/mb-secencies-vietnamese-ma-boom-will-grow-to-50bn-in-2020
Để biết thêm video Tài chính Thế giới, hãy truy cập https://www.wworldfinance.com/ideo/

Hoang Gia News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *