Chuẩn bị cho những điều không thể đoán trước: ADB và thiên tai, tranh chấp thương mạiTrong báo cáo thường niên mới nhất về triển vọng tăng trưởng khu vực, Ngân hàng Phát triển châu Á tập trung vào tác động của thiên tai và đảm bảo khả năng phục hồi. Tham gia với chúng tôi để thảo luận về nguyên nhân của thảm họa, làm thế nào các hệ thống bảo hiểm và các cơ chế thị trường khác có thể tác động đến rủi ro và vai trò của chính phủ bao gồm hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng và hỗ trợ phục hồi. Nhà kinh tế trưởng của ADB, cũng sẽ giải quyết các phát hiện về Triển vọng phát triển châu Á mới nhất, bao gồm tác động của các tranh chấp thương mại đang diễn ra đối với khu vực Châu Á Thái Bình Dương bao gồm Trung Á, Đông Nam Á, Đông Á và Thái Bình Dương.

Hoang Gia News

Leave a Reply

Your email address will not be published.