Chính thức thông qua Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi

[ad_1]

Đáng chú ý, Luật đã bổ sung quy định Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện được ban hành văn bản quy phạm pháp luật để phân cấp cho chính quyền địa phương, cơ quan Nhà nước cấp dưới.

Theo đó, thời điểm có hiệu lực của toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại văn bản đó nhưng không sớm hơn 07 ngày kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành.

Thông qua Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi

Thông qua Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi (Ảnh minh họa)


Cũng theo Luật này, một văn bản quy phạm pháp luật chỉ có thể được ban hành để đồng thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ nội dung trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật do cùng cơ quan ban hành trong 03 trường hợp:

– Để thực hiện điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên;

– Nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ có liên quan chặt chẽ với nhau để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với văn bản mới được ban hành;

– Để thực hiện phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính đã được phê duyệt.

Luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

LuatVietnam sẽ sớm cập nhật những điểm mới đáng chú ý của Luật này. Mời các bạn cùng theo dõi.


[ad_2]
Nguồn: luatvietnam.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published.