Châu Á trước mặt: Những thách thức về tăng trưởng trong thập kỷ tiếp theo và xa hơn nữaChangyong Rhee, Giám đốc Vụ Châu Á và Thái Bình Dương tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), trình bày tham luận “Vai trò phát triển của Thương mại ở Châu Á: Mở ra một Chương mới”. Adam S. Posen thảo luận về mô hình tăng trưởng mới của châu Á, xem trước bản phát hành sắp tới của tập sách hội nghị IMF-PIIE, Tăng trưởng kinh tế duy trì ở châu Á. . Các bài thuyết trình của họ là một phần trong buổi ra mắt Triển vọng Kinh tế Khu vực của IMF cho Châu Á Thái Bình Dương, “Châu Á ở phía trước: Thách thức tăng trưởng cho thập kỷ tiếp theo và xa hơn”, được tổ chức tại Viện Kinh tế Quốc tế Peterson vào ngày 31 tháng 10 năm 2018.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập: https://piie.com/events/asia-forefront-growth-challenges-next-decade-and-beyond

Hoang Gia News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *