Châu Á mới nổi, Phần II – Cơ hội phát triển ở Châu Á mới nổiHãy bấm vào đây để biết thêm thông tin:

https://www.fidelity.com.hk/investment/asian-equities/en/emerging-asia/
————————————————– ————————————-
Tài liệu này được cung cấp cho người dân Hồng Kông và chỉ dành cho mục đích thông tin. Nó không được sao chép hoặc lưu hành cho bất kỳ bên nào khác mà không có sự cho phép trước của Fidelity. Thông tin có trong tài liệu này không cấu thành sự phân phối, lời đề nghị mua hoặc bán bất kỳ chứng khoán nào hoặc lời mời chào mua hoặc bán bất kỳ chứng khoán nào, tham gia vào các dịch vụ quản lý đầu tư của Fidelity ở bất kỳ khu vực pháp lý nào mà việc phân phối hoặc chào bán là không được phép hoặc trái với luật hoặc quy định của địa phương. Bất kỳ người nào đang cân nhắc đầu tư nên tìm kiếm lời khuyên độc lập.
Thông tin trong tài liệu này chỉ chính xác vào ngày thông tin đó được công bố trên tài liệu này. Các ý kiến ​​hoặc dự báo trong tài liệu này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Tài liệu này có thể chứa tài liệu từ các bên thứ ba được cung cấp bởi các công ty không liên kết với bất kỳ thực thể Fidelity nào (“Nội dung của Bên thứ ba”). Fidelity không tham gia vào việc chuẩn bị, thông qua hoặc chỉnh sửa các tài liệu của bên thứ ba đó và không xác nhận hoặc chấp thuận một cách rõ ràng hoặc ngầm hiểu nội dung đó. Mọi ý kiến ​​hoặc khuyến nghị được trình bày trên tài liệu của bên thứ ba chỉ là của các nhà cung cấp độc lập, không phải của Fidelity. Nội dung của bên thứ ba chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin.

FIL Limited và các công ty con của nó thường được gọi là Fidelity hoặc Fidelity International. Fidelity, Fidelity International, và biểu tượng Fidelity International và biểu tượng F là các thương hiệu của FIL Limited.
Đầu tư có rủi ro. Năng lực trong quá khứ không nói lên được năng lực tương lai. Tài liệu này do FIL Investment Management (Hong Kong) Limited phát hành và chưa được Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng tương lai xem xét.

Hoang Gia News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *