CBRE: Triển vọng thị trường đầu tư bất động sảnTiến sĩ Nick Axford, Trưởng phòng Nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương của CBRE, xem xét các yếu tố nào hiện đang ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư và chiếm đóng trên toàn khu vực. Ông nhấn mạnh châu Á đang bị ảnh hưởng bởi các sự kiện ở những nơi khác trên thế giới, với các nhà đầu tư phải đối mặt với triển vọng chính trị và kinh tế không chắc chắn. Bất chấp những trường hợp này, sự quan tâm đến bất động sản chất lượng cao vẫn mạnh mẽ ở châu Á, nơi tăng trưởng kinh tế tương đối mạnh mẽ mang đến những cơ hội đáng kể. Sự dịch chuyển vốn xung quanh khu vực hiện mạnh hơn dòng chảy toàn cầu vào châu Á Thái Bình Dương, có khả năng báo hiệu sự thay đổi dài hạn trong hoạt động của nhà đầu tư. Kết quả là một thị trường thú vị nhưng đầy thách thức, nơi các nhà đầu tư đang cạnh tranh mạnh mẽ để đảm bảo các cơ hội tốt nhất.

Hoang Gia News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *