Cập nhật Trung Quốc 2010 – Phiên 01: 20 năm tiếp theo của Cải cách và Phát triểnCập nhật Trung Quốc 2010: Phiên 01 về 20 năm cải cách và phát triển tiếp theo với: Ross Garnaut, Jane Golley, Yang Yao, Andrew Watson, Yongsheng Zhang và Wing Thye Woo.

Cập nhật Trung Quốc 2010: 20 năm tiếp theo của cải cách và phát triển kinh tế
Bản cập nhật Trung Quốc được tổ chức bởi Rio Tinto – Đối tác Trung Quốc ANU, giữa Chương trình Kinh tế Trung Quốc tại Trường Crawford và Rio Tinto Úc.

Chương trình kinh tế Trung Quốc do Giáo sư Ross Garnaut chủ trì và đạo diễn bởi Tiến sĩ Ligang Song.

Cập nhật Trung Quốc là một sự kiện thường niên mà các chuyên gia hàng đầu thế giới trình bày nghiên cứu mới nhất về nền kinh tế Trung Quốc. Mỗi năm, phiên bản mới nhất của Bộ sách cập nhật Trung Quốc được phát hành một ngày trước hội nghị. Phiên bản năm 2010 sẽ là cuốn sách thứ 9 trong sê-ri và là cuốn thứ 5 được xuất bản bởi ANU E Press.

Năm 2007, Viện Brookings, Washington DC, bắt đầu hợp tác trong bộ sách này và đồng xuất bản cuốn sách và Nhà xuất bản Khoa học Xã hội (SSAP) của Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc (CASS) bắt đầu dịch bộ truyện sang tiếng Trung Quốc (Quan thoại) .

ANU có sự tập trung chuyên môn lớn nhất vào Trung Quốc trên thế giới (bên ngoài Trung Quốc), và Cập nhật hàng năm của Trung Quốc là sự kiện nền tảng về Trung Quốc mỗi năm.

Hoang Gia News

Leave a Reply

Your email address will not be published.