Cập nhật Triển vọng Kinh tế Khu vực: Những thách thức chính phía trước và con đường phục hồiKhi Trung Đông, Bắc Phi và Trung Á tiếp tục đối mặt với những cú sốc kép của đại dịch này và giá dầu giảm, Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai, Trung tâm Trung Đông Carnegie và Quỹ Tiền tệ Quốc tế đang tổ chức một hội thảo ảo trực tiếp để thảo luận những thách thức chính và các ưu tiên chính sách phía trước dựa trên bản cập nhật triển vọng kinh tế khu vực gần đây vào Thứ Năm, ngày 16 tháng 7 lúc 7:00 sáng ET (3:00 chiều GST).

Xem trực tiếp tại đây và tải báo cáo: ow.ly/Swj350AvekG

Nhấp vào “Đặt lời nhắc” để được thông báo khi sự kiện bắt đầu.

Hoang Gia News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *