Cập nhật kinh tế Keybridge – ngày 3 tháng 6 năm 2020Tham gia MSCI để tham gia hội thảo trên web miễn phí có sự tham gia của Rob Wescott và Elizabeth Rust từ Keybridge Research. Hội thảo trên web này tập trung vào nền kinh tế nói chung với trọng tâm là ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đối với ngành sản xuất và các thị trường cuối cùng của kim loại quan trọng khác.

Hội thảo trên web diễn ra lúc 11:00 sáng (CT) vào Thứ Tư, ngày 3 tháng 6 năm 2020.

Hoang Gia News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Translate »

Call Now