Cập nhật kinh tế: Đông Nam Á Q4 2019Tăng trưởng của các nền kinh tế ASEAN vẫn chậm chạp trong quý này và cuộc xung đột Mỹ-Trung đã là động lực chính của sự chậm lại này
Tìm hiểu thêm https://www.icaew.com/technical/economy/ecusiness-insight/ecusiness-insight-south-east-asia

Hoang Gia News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Translate »

Call Now