Cập nhật kinh tế: Đông Nam Á Q4 2019Tăng trưởng của các nền kinh tế ASEAN vẫn chậm chạp trong quý này và cuộc xung đột Mỹ-Trung đã là động lực chính của sự chậm lại này
Tìm hiểu thêm https://www.icaew.com/technical/economy/ecusiness-insight/ecusiness-insight-south-east-asia

Hoang Gia News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *