Cần làm gì để gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu 2021?

[ad_1]

Hồ sơ gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Theo điểm a khoản 19 Điều 1 Thông tư 16/2016/TT-BKHCN, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thể được gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần 10 năm đối với toàn bộ hoặc một phần danh mục hàng hóa, dịch vụ.

Lưu ý khi tiến hành nộp đơn xin gia hạn:

– Trong vòng 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực, chủ nhãn hiệu phải nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ đơn yêu cầu gia hạn và các loại phí như: phí thẩm định yêu cầu gia hạn; lệ phí gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ; phí sử dụng văn bằng bảo hộ; phí đăng bạ và phí công bố quyết định gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ.

– Đơn yêu cầu gia hạn có thể nộp muộn hơn thời hạn quy định nêu trên nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày văn bằng bảo hộ hết hiệu lực và chủ văn bằng bảo hộ phải nộp thêm 10% lệ phí gia hạn hiệu lực muộn cho mỗi tháng nộp muộn.

Căn cứ điểm c khoản 19 Điều 1 Thông tư 16/2016/TT-BKHCN, đơn đăng ký gia hạn nhãn hiệu bao gồm các tài liệu sau:

* Thành phần hồ sơ        

1. Tờ khai yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ theo Mẫu 02-GH/DTVB quy tại Phụ lục C Thông tư 16/2016/TT-BKHCN;

2. Bản gốc văn bằng bảo hộ (trường hợp yêu cầu ghi nhận việc gia hạn vào văn bằng bảo hộ);

3. Giấy ủy quyền (trường hợp nộp đơn thông qua đại diện);

4. Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

gia han van bang bao ho nhan hieuGia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu (Ảnh minh hoạ)

 

Trình tự thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Bước 1: Nộp hồ sơ tại Cục Sở hữu trí tuệ

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu được nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ theo các địa chỉ sau:

Nơi nộp

Địa chỉ

Cục Sở hữu trí tuệ

384-386 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Đà Nẵng

Tầng 3, số 135 đường Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Thành phố Hồ Chí Minh

Lầu 7, tòa nhà Hà Phan, số 17 – 19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Cục Sở hữu trí tuệ xem xét đơn yêu cầu gia hạn trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận đơn.

1. Trường hợp đơn không có thiếu sót:

– Ra quyết định gia hạn, ghi nhận vào văn bằng bảo hộ (nếu có yêu cầu);

– Tiến hành đăng bạ và công bố quyết định gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra quyết định;

– Sau khi thủ tục gia hạn đã hoàn tất, trường hợp chủ văn bằng bảo hộ yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận quyết định gia hạn hiệu lực vào văn bằng bảo hộ, chủ văn bằng bảo hộ phải thực hiện thủ tục sửa đổi văn bằng bảo hộ và nộp phí, lệ phí theo quy định.

2. Trường hợp đơn có thiếu sót:

– Các trường hợp đơn thiếu sót bao gồm:

+ Đơn yêu cầu gia hạn không hợp lệ hoặc được nộp không đúng thủ tục quy định;

+ Người yêu cầu gia hạn không phải là chủ văn bằng bảo hộ tương ứng.

– Ra thông báo dự định từ chối gia hạn, có nêu rõ lý do và ấn định thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra thông báo để người yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đố;

– Nếu kết thúc thời hạn đã ấn định mà người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc có ý kiến phản đối nhưng không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ.

Bước 3: Nhận kết quả

Nhận kết quả và nộp phí địa chỉ của Cục Sở hữu trí tuệ như trên.

Chi phí gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Theo Thông tư 263/2016/TT-BTC, chi phí gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu bao gồm các khoản sau:
Nội dung

Mức thu (Nghìn đồng)

Lệ phí duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ

100

Phí thẩm định gia hạn văn bằng bảo hộ

160

Phí công bố thông tin về sở hữu công nghiệp

120

Phí đăng bạ thông tin về sở hữu công nghiệp

120

Phí sử dụng văn bằng bảo hộ

700

Lệ phí duy trì/gia hạn hiệu lực muộn (cho mỗi tháng nộp muộn)

10% lệ phí gia hạn

Như vậy, cứ sau 10 năm kể từ ngày được cấp, chủ sử dụng nhãn hiệu phải gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu nếu muốn sử dụng tiếp. Lưu ý, nếu nộp lệ phí gia muộn thì chủ sử dụng nhãn hiệu sẽ bị nộp thêm 10% lệ phí gia hạn muộn cho mỗi tháng.

>> Năm 2021, đăng ký nhãn hiệu ở đâu? Chi phí thế nào?


[ad_2]
Nguồn: luatvietnam.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *