Cải cách tiền lương của cán bộ, công chức: Lùi đến 01/7/2022

[ad_1]

Sáng nay (09/10/2020), Hội nghị Trung ương 13 đã bế mạc. Trong quá trình diễn ra hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét, phân thích, thảo luận và ý kiến về các vấn đề phát triển kinh tế – xã hội; thu chi ngân sách Nhà nước 09 tháng năm 2020 và dự báo cả năm 2020, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2021…

Theo đó, Ban Chấp hành đã tán thành với kiến nghị của Ban cán sự Đảng Chính phủ về thời điểm chính thức thực hiện chế độ tiền lương mới của cán bộ, công chức, viên chức. Cụ thể, thời điểm này sẽ được lùi đến 01/07/2022, thay vì 01/01/2021 như tinh thần của Nghị quyết 27.

Cải cách tiền lương của cán bộ, công chứcCải cách tiền lương của cán bộ, công chức: Lùi đến 01/7/2022 (Ảnh minh họa)


Ban Chấp hành Trung ương cũng chỉ đạo Ban cán sự Đảng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chế độ tiền lương mới, đảm bảo phù hợp với tình hình kinh tế và khả năng ngân sách…

Vào giữa năm 2018, Ban Chấp hành Trung ương đã ra Nghị quyết 27/NQ-TW về cải cách chính sách tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Theo đó, tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức sẽ được trả theo vị trí việc làm. Lương cơ sở và hệ số lương như hiện nay sẽ bị bãi bỏ, thay vào đó là các bảng lương mới phản ánh đúng năng lực thực chất và khả năng đáp ứng công việc của cán bộ, công chức, viên chức…

LuatVietnam sẽ cập nhật nhanh chóng và liên tục các văn bản được ban hành sau Hội nghị Trung ương 13.

>> Chính sách tiền lương năm 2021: Nhiều thay đổi do Covid-19


[ad_2]
Nguồn: luatvietnam.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *