Các công ty kêu gọi chính phủ giải quyết tham nhũng tại Diễn đàn doanh nghiệp tư nhân Việt NamViệt Nam muốn thúc đẩy khu vực tư nhân của mình để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Tại Diễn đàn doanh nghiệp tư nhân Việt Nam tại thủ đô Hà Nội ngày 2/5, các công ty địa phương kêu gọi chính phủ giải quyết băng đỏ và tham nhũng.

Đăng ký kênh của chúng tôi tại đây: https://cna.asia/youtubesub

Theo chúng tôi:
https://www.channelnewsasia.com
https://www.facebook.com/channelnewsasia
https://www.instagram.com/channelnewsasia

https://t.me/cnalatest

Hoang Gia News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *