Business Talk # 1 – Kinh tế – Andy Ho và Michael KokalariBuổi nói chuyện kinh doanh trực tuyến đầu tiên trong học kỳ này với chủ đề: Tác động kinh tế của COVID-19 tới Việt Nam, do Ông Andy Ho, Giám đốc điều hành và Ông Michael Kokalari, Chuyên gia kinh tế trưởng, VinaCapital, điều hành bởi Tiến sĩ Trà Phạm, Giám đốc Chương trình Kinh tế RMIT.

Hoang Gia News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *