Bổ sung bến nhập khí LNG trọng tải 97 nghìn tấn tại Ninh Thuận

[ad_1]

Theo đó, tại văn bản số 479/TTg-CN ngày 23/4/2020, Thủ tướng chính phủ đồng ý bổ sung một bến nhập khí LNG trọng tải đến 97.000 tấn nhằm phục vụ trực tiếp Trung tâm điện lực LNG giai đoạn 1 (1.500 MW).

Bên cạnh đó, quy hoạch cảng nhập và trung chuyển LNG quốc gia sẽ được xem xét trong Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn UBND tỉnh Ninh Thuận thực hiện các bước tiếp theo tuân thủ quy định của Bộ Luật hàng hải Việt Nam, Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải; chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương thống nhất với UBND tỉnh Ninh Thuận về quy hoạch tổng thể mặt bằng khu bến cảng Cà Ná, đáp ứng nhu cầu từng giai đoạn và định hướng phát triển lâu dài.

Về phía tỉnh, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức thực hiện việc cập nhật, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và các quy hoạch khác có liên quan theo quy định pháp luật; có trách nhiệm tiếp tục tiếp thu, làm rõ các ý kiến của các Bộ, ngành liên quan đảm bảo hiệu quả khi đầu tư, đáp ứng các yêu cầu về quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ môi trường.

Anh Vũ

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

[ad_2]
Nguồn: cafef.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *