BIDV, VietinBank tiếp tục huy động vốn từ trái phiếu để tăng vốn cấp 2

[ad_1]

BIDV vừa công bố kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ trong ngày 12/8 vừa qua. Cụ thể, ngân hàng đã phát hành thành công 500 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 8 năm. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo, được phát hành và thanh toán bằng Đồng Việt Nam, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, là nợ thứ cấp của BIDV và thoả mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 theo quy định hiện hành. 

Lãi suất áp dụng là lãi suất thả nổi, bằng lãi suất tham chiếu + 0,9%/năm. Trong đó, lãi suất tham chiều là bình quân tiền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng tại VietinBank, Vietcombank, BIDV, Agribank tại ngày xác định lãi suất của kỳ thanh toán lãi đó. Lãi suất áp dụng cho kỳ thanh toán lãi đầu tiên là 6,54%/năm. 

Mục đích phát hành là để tăng quy mô vốn hoạt động của ngân hàng, tạo thêm kênh thu hút vốn trung và dài hạn để đáp ứng nhu cầu đầu tư đa dạng của khách hàng, đảm bảo sự bền vững nguồn vốn của ngân hàng. Trái phiếu phát hành cũng thoả mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2. 

Toàn bộ 500 tỷ đồng trái phiếu của BIDV đã được 1 tổ chức tín dụng mua vào. 

Bên cạnh BIDV, VietinBank cũng vừa thông báo về đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 9 và đợt 10 năm 2021. Theo đó, trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, tổng giá trị là 100 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu chuyển đổi, không được đảm bảo bằng tài sản của tổ chức phát hành, thoả mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2. Ngân hàng dự kiến phát hành trong tháng 8 hoặc tháng 9/2021. 

Lãi suất trái phiếu là lãi suất thả nổi bằng lãi suất tham chiếu +0,6%/năm. Trong đó, lãi suất tham chiều là bình quân tiền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng tại VietinBank, Vietcombank, BIDV, Agribank. 

Thu Thuỷ

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

[ad_2]
Nguồn: cafef.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *