Báo cáo hội nhập kinh tế châu Á ADB 2015Tại buổi ra mắt Báo cáo hội nhập kinh tế châu Á (AEIR) 2015, ADB chia sẻ những tiến bộ trong hợp tác và hội nhập khu vực, và những gì đặc khu kinh tế (SEZ) có thể đóng vai trò xúc tác trong phát triển kinh tế, đặc biệt là ở châu Á.

================================================

Ghé thăm chúng tôi
Trang web: http://lkyspp.nus.edu.sg

Theo dõi chúng tôi tại
Facebook: http://facebook.com/nuslkyspp
Twitter: http://twitter.com/lkysch
Trang đại học LinkedIn: https://www.linkedin.com/edu/school?id=42060

Hoang Gia News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *