Bangladesh sẽ đạt nền kinh tế lớn thứ 24 vào năm 2032 – Tài liệu về tăng trưởng kinh tế#Bangladesh #Futureofbangladesh #Bangladocumentary

Tài liệu giáo dục này nói về tương lai của Bangladesh, Đặc biệt là một báo cáo dự đoán Bangladesh sẽ đạt nền kinh tế lớn thứ 25 bởi. Chúng tôi đã thảo luận về dự báo thay đổi kinh tế ở Bangladesh dựa trên nền kinh tế bangladesh 2018 và tầm nhìn kinh tế của nó vào năm 2030 và 2050 để thúc đẩy nền kinh tế .it cũng là video phân tích kinh tế bangladesh.

Nền kinh tế 5 năm tới của bangladesh sẽ vượt qua hoặc vượt qua nền kinh tế của Malaysia, Thụy Điển, Singapore, Việt Nam, Hàn Quốc.
Trước khi Pwc dự đoán rằng Bangladesh sẽ là nền kinh tế lớn thứ 28 vào năm 2030, tăng từ ngày 31 năm 2016 và có tiềm năng trở thành nền kinh tế lớn thứ 23 thế giới vào năm 2050. Dự kiến ​​tổng sản phẩm quốc nội (GDP) theo ngang giá sức mua (PPP) tăng từ 630 tỷ USD năm 2016 lên 1.324 tỷ USD vào năm 2030 và 3.064 tỷ USD vào năm 2050.

Tại thời điểm này, 5 nền kinh tế lớn nhất theo quốc gia là: Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ, nhưng trong thời gian này, tình hình sẽ thay đổi và chine sẽ là số 1.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm sử dụng hợp pháp: Kênh Top10bd có thể sử dụng một số tài liệu có bản quyền mà không có sự cho phép cụ thể của chủ sở hữu nhưng nội dung được sử dụng ở đây thuộc phạm vi sử dụng của Fair Fair, như được mô tả trong Luật bản quyền năm 2000 của năm 2000 của Bangladesh theo Chương 6, Mục 36 và Chương 13 Mục 72. Theo đó, trợ cấp pháp luật được thực hiện để “sử dụng hợp lý” cho các mục đích như phê bình, bình luận, báo cáo tin tức, giảng dạy, học bổng và nghiên cứu. Sử dụng hợp pháp là việc sử dụng được cho phép bởi quy chế bản quyền có thể vi phạm. Lời khuyên sử dụng phi lợi nhuận, giáo dục hoặc cá nhân, sự cân bằng có lợi cho sử dụng hợp lý.

Vui lòng đăng ký kênh của chúng tôi để biết thêm về nền kinh tế Bangladesh, cơ sở hạ tầng Bangladesh, xếp hạng của viện Bangladesh, Phân tích dữ liệu liên quan đến Bangladesh, Vv Tất cả các video chỉ dành cho Mục đích thông tin và giáo dục, đã cố gắng thêm thông tin chính xác và hầu hết trong số đó là từ dữ liệu thứ cấp, tuy nhiên Không đảm bảo cho độ chính xác 100%. Cảm ơn.

Hoang Gia News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *