1. Loại nội dung:

Đấu giá tài sản thanh lý do Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện Lạc Thuỷ (Lần 3)


2. Tên đơn vị đấu giá:

Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình Xanh


3. Địa chỉ đơn vị đấu giá:

Tổ 1, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình


4. Địa điểm bán đấu giá:

Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến của Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt: lacvietauction.vn hoặc lvo.vn.


5. Tên đơn vị có tài sản:

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện Lạc Thuỷ.


6. Địa chỉ đơn vị có tài sản:

Khu 3, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình


7. Nội dung tài sản bán:

Bán đấu giá xe ô tô nhãn hiệu Mitsubishi Parejo; Các thông số chủ yếu của tài sản, chất lượng tài sản: Nhãn hiệu: Mitsubishi; Số loại: Parejo; Loại xe: Ô tô con; Màu sơn: Xám; Số chỗ ngồi: 07 chỗ; Nước sản xuất: Việt Nam; Số khung: RLA00V33V51000100; Số máy: 6G72-RT4253.


8. Thời gian bán hồ sơ

từ ngày: 31-03-2023 08:00 đến ngày: 12-04-2023 11:00


9. Thời gian xem tài sản

từ ngày: 10-04-2023 00:00 đến ngày: 11-04-2023 00:00


10. Thời gian bán đấu giá:

17-04-2023 10:00


11. Số điện thoại liên hệ:

0985410246


12. Địa chỉ Email:

tuvandaugiahoabinh@gmail.com


13. Mã chuyển khoản:

CONG TY DAU GIA HOP DANH HOA BINH XANH 153103


“Văn phòng luật sư quốc tế Hoàng Gia”:

You may also like