1. Loại nội dung:

Đấu giá


2. Tên đơn vị đấu giá:

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai


3. Địa chỉ đơn vị đấu giá:

46 Lê Thánh Tôn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai


4. Địa điểm bán đấu giá:

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai


5. Tên đơn vị có tài sản:

Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum


6. Địa chỉ đơn vị có tài sản:

Số 20 đường Phạm Văn Đồng, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.


7. Nội dung tài sản bán:

Bán đấu giá 01 xe ô tô con Nissan Patrol màu bạc, loại 07 chỗ ngồi, biển kiểm soát: 81A-004.42, sản xuất năm: 2007, nước sản xuất: Nhật Bản, số khung: SY61Z0561738, số máy: ZD30158199K, động cơ chạy bằng dầu. – Địa chỉ tài sản tại: Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum – Số 20 đường Phạm Văn Đồng, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. – Nguồn gốc: Tài sản là xe thanh lý theo Quyết định số 2937/QĐ-TCHQ ngày 29/12/2022 của Tổng Cục Hải quan.


8. Thời gian bán hồ sơ

từ ngày: 17-02-2023 07:00 đến ngày: 06-03-2023 17:00


9. Thời gian xem tài sản

từ ngày: 17-02-2023 07:00 đến ngày: 06-03-2023 17:00


10. Thời gian bán đấu giá:

09-03-2023 08:30


11. Số điện thoại liên hệ:

02693826628


12. Địa chỉ Email:

trungtamdggl@gmail.com


13. Mã chuyển khoản:

GIALAI0713012022


“Văn phòng luật sư quốc tế Hoàng Gia”:

You may also like