1. Loại nội dung:

Đấu giá


2. Tên đơn vị đấu giá:

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn


3. Địa chỉ đơn vị đấu giá:

Tổ 7, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn


4. Địa điểm bán đấu giá:

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn


5. Tên đơn vị có tài sản:

Ban Quản lý Vườn quốc gia Ba Bể.


6. Địa chỉ đơn vị có tài sản:

Thôn Nà Niểm, xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn


7. Nội dung tài sản bán:

Bán đấu giá xe ô tô con biển kiểm soát 97M-000.36; Nhãn hiệu MITSUBISHI; Số loại PAJERO GL; Loại xe 7 chỗ ngồi – màu sơn xanh; Năm – nước sản xuất 2001-Việt Nam; Đăng ký lần đầu ngày 30/01/2002 – đăng ký xe ô tô số 000882 do Công an tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 21/09/2011.


8. Thời gian bán hồ sơ

từ ngày: 31-03-2023 08:00 đến ngày: 17-04-2023 15:30


9. Thời gian xem tài sản

từ ngày: 05-04-2023 09:00 đến ngày: 06-04-2023 15:00


10. Thời gian bán đấu giá:

20-04-2023 09:30


11. Số điện thoại liên hệ:

0914 180 003


12. Địa chỉ Email:

giangtheu@gmail.com


13. Mã chuyển khoản:

backan443103


“Văn phòng luật sư quốc tế Hoàng Gia”:

You may also like