1. Loại nội dung:

Đấu giá


2. Tên đơn vị đấu giá:

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định


3. Địa chỉ đơn vị đấu giá:

325 Trường Chinh, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định


4. Địa điểm bán đấu giá:

Trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định (Số 325 Trường Chinh, thành phố Nam Định)


5. Tên đơn vị có tài sản:

Hội đồng thanh lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


6. Địa chỉ đơn vị có tài sản:

Lô N5, đường Phạm Ngũ Lão, KCN Hòa Xá, phường Mỹ Xá, thành phố Nam Định


7. Nội dung tài sản bán:

Bán đấu giá 01 chiếc xe ô tô chuyên dùng, nhãn hiệu: Mitsubishi, số loại: PaJero, màu: xanh, năm sản xuất: 2004, nước sản xuất: Nhật Bản, biển kiểm soát: 18N-2483 theo giấy đăng ký xe ô tô số A0005226 do Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nam Định cấp ngày 03/02/2005 cho Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Nam Định.


8. Thời gian bán hồ sơ

từ ngày: 10-03-2023 07:00 đến ngày: 24-03-2023 17:00


9. Thời gian xem tài sản

từ ngày: 16-03-2023 07:00 đến ngày: 17-03-2023 17:00


10. Thời gian bán đấu giá:

27-03-2023 09:30


11. Số điện thoại liên hệ:

0942711696


12. Địa chỉ Email:

ngoc278son@gmail.com


13. Mã chuyển khoản:

NAMDINH1801022023


“Văn phòng luật sư quốc tế Hoàng Gia”:

You may also like