1. Loại nội dung:

Đấu giá


2. Tên đơn vị đấu giá:

Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam


3. Địa chỉ đơn vị đấu giá:

Số 181, Quốc lộ 1, khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An


4. Địa điểm bán đấu giá:

Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam (Số 181, QL1, KP Thanh Xuân, phường 5, TP Tân An, tỉnh Long An).


5. Tên đơn vị có tài sản:

Sở Tài chính tỉnh Long An


6. Địa chỉ đơn vị có tài sản:

Số 57 Trương Định, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An


7. Nội dung tài sản bán:

Bán đấu giá xe ô tô đã qua sử dụng (05 chỗ ngồi), biển kiểm soát số 62P-0533. Giá khởi điểm: 103.500.000 đồng. Xe ô tô đã qua sử dụng (05 chỗ ngồi), biển kiểm soát số 62P-0376. Giá khởi điểm: 120.000.000 đồng. Đấu giá theo từng tài sản.


8. Thời gian bán hồ sơ

từ ngày: 17-02-2023 07:30 đến ngày: 03-03-2023 16:30


9. Thời gian xem tài sản

từ ngày: 01-03-2023 07:30 đến ngày: 02-03-2023 16:30


10. Thời gian bán đấu giá:

08-03-2023 09:00


11. Số điện thoại liên hệ:

0966607744


12. Địa chỉ Email:

nguyenthanhtrung12101976@gmail.com


13. Mã chuyển khoản:

Thanhnam241702


“Văn phòng luật sư quốc tế Hoàng Gia”:

You may also like