1. Loại nội dung:

 

Đấu giá

 

 

2. Tên đơn vị đấu giá:

 

Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam

 

 

3. Địa chỉ đơn vị đấu giá:

 

56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP. HCM

 

 

4. Địa điểm bán đấu giá:

 

Trung tâm y tế huyện Tân Phú. Địa chỉ: Phạm Ngọc Thạch, thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

 

 

5. Tên đơn vị có tài sản:

 

Trung tâm y tế huyện Tân Phú

 

 

6. Địa chỉ đơn vị có tài sản:

 

Phạm Ngọc Thạch, thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

 

 

7. Nội dung tài sản bán:

 

Bán đấu giá tài sản thanh lý là vật tư thu hồi từ tài sản đã tháo dỡ bệnh viện dã chiến số 11 tại ấp 2, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai (Trang trại của Công ty TNHH chăn nuôi Hồng Gấm).

 

 

8. Thời gian bán hồ sơ

 

từ ngày: 13-02-2023 08:00 đến ngày: 27-02-2023 16:30

 

 

9. Thời gian xem tài sản

 

từ ngày: 23-02-2023 00:00 đến ngày: 24-02-2023 00:00

 

 

10. Thời gian bán đấu giá:

 

02-03-2023 14:30

 

 

11. Số điện thoại liên hệ:

 

0937096348

 

 

12. Địa chỉ Email:

 

nguyenthivietdongnam@gmail.com

 

 

13. Mã chuyển khoản:

 

dongnam051002

 

 

Văn phòng luật sư quốc tế Hoàng Gia

 

You may also like