1. Loại nội dung:

Đấu giá


2. Tên đơn vị đấu giá:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên


3. Địa chỉ đơn vị đấu giá:

Số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên


4. Địa điểm bán đấu giá:

Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên (Số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên)


5. Tên đơn vị có tài sản:

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Yên


6. Địa chỉ đơn vị có tài sản:

Số 72 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên


7. Nội dung tài sản bán:

Bán đấu giá máy móc thiết bị, vật tư dự phòng bão lũ, gồm: Xe máy chuyên dùng (máy lu), nhãn hiệu Galion, biển số 78SA-0011, trọng lượng 8.000kg (bán phế liệu); máy lu không đăng ký biển số, trọng lượng 650kg (bán phế liệu); đá hộc 1.096,5m3; rọ thép 171 cái; thép tròn D6, D8, trọng lượng 70kg.


8. Thời gian bán hồ sơ

từ ngày: 17-02-2023 07:30 đến ngày: 06-03-2023 17:00


9. Thời gian xem tài sản

từ ngày: 21-02-2023 07:30 đến ngày: 24-02-2023 17:00


10. Thời gian bán đấu giá:

09-03-2023 09:00


11. Số điện thoại liên hệ:

02573843937


12. Địa chỉ Email:

phuyentrungtambandaugia@gmail.com


13. Mã chuyển khoản:

Trungtamdaugiaphuyen501602


“Văn phòng luật sư quốc tế Hoàng Gia”:

You may also like