1. Loại nội dung:

Đấu giá


2. Tên đơn vị đấu giá:

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh


3. Địa chỉ đơn vị đấu giá:

Tầng 5 trụ sở Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh, phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh


4. Địa điểm bán đấu giá:

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh; địa chỉ: Tầng 5 trụ sở Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh, phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh


5. Tên đơn vị có tài sản:

Công an huyện Hải Hà


6. Địa chỉ đơn vị có tài sản:

Khu Trần Bình Trọng, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh


7. Nội dung tài sản bán:

Bán đấu giá lô tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước gồm 49 xe mô tô, xe gắn máy cũ, đã qua sử dụng. Tài sản bán cả lô theo nguyên hiện trạng, không bán lẻ


8. Thời gian bán hồ sơ

từ ngày: 17-02-2023 07:30 đến ngày: 28-02-2023 16:30


9. Thời gian xem tài sản

từ ngày: 20-02-2023 07:30 đến ngày: 21-02-2023 16:30


10. Thời gian bán đấu giá:

03-03-2023 10:00


11. Số điện thoại liên hệ:

0203.655.9293


12. Địa chỉ Email:

vuvietlam1406@gmail.com


13. Mã chuyển khoản:

trungtamdichvudaugiataisanquangninh101602


“Văn phòng luật sư quốc tế Hoàng Gia”:

You may also like