1. Loại nội dung:

Đấu giá


2. Tên đơn vị đấu giá:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Cần Thơ


3. Địa chỉ đơn vị đấu giá:

Số 128D đường 3 tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ


4. Địa điểm bán đấu giá:

Số 128D đường 3 tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ


5. Tên đơn vị có tài sản:

Bệnh viện Huyết học – Truyền máu thành phố Cần Thơ


6. Địa chỉ đơn vị có tài sản:

số 317 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đưa ra đấu giá.


7. Nội dung tài sản bán:

Bán đấu giá lô huyết tương dư thừa tại kho lưu trữ Bệnh viện Huyết học – Truyền máu thành phố Cần Thơ.


8. Thời gian bán hồ sơ

từ ngày: 10-02-2023 14:30 đến ngày: 22-02-2023 17:00


9. Thời gian xem tài sản

từ ngày: 20-02-2023 00:00 đến ngày: 21-02-2023 17:00


10. Thời gian bán đấu giá:

27-02-2023 15:00


11. Số điện thoại liên hệ:

02923828864


12. Địa chỉ Email:

daugiacantho@cantho.gov.vn


13. Mã chuyển khoản:

DVDGTS TPCT 340902


“Văn phòng luật sư quốc tế Hoàng Gia”:

You may also like