1. Loại nội dung:

Đấu giá


2. Tên đơn vị đấu giá:

Trung Tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang


3. Địa chỉ đơn vị đấu giá:

đường Trần Quốc Toản, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang


4. Địa điểm bán đấu giá:

tại phòng đấu giá – Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang


5. Tên đơn vị có tài sản:

Ủy ban nhân dân xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang


6. Địa chỉ đơn vị có tài sản:

xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang


7. Nội dung tài sản bán:

Bán đấu giá lô gỗ rừng trồng (cây đứng tại rừng, gồm gỗ mỡ, gỗ tếch, gỗ tạp); Số lượng: 1.609 cây; Khối lượng: 262,13m3. Địa chỉ: Xã Thanh Thuỷ, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.


8. Thời gian bán hồ sơ

từ ngày: 20-02-2023 07:30 đến ngày: 28-02-2023 16:00


9. Thời gian xem tài sản

từ ngày: 21-02-2023 07:30 đến ngày: 22-02-2023 16:00


10. Thời gian bán đấu giá:

03-03-2023 08:30


11. Số điện thoại liên hệ:

02193.864.603


12. Địa chỉ Email:

dgts.stp@hagiang.gov.vn


13. Mã chuyển khoản:

HAGIANG060812


“Văn phòng luật sư quốc tế Hoàng Gia”:

You may also like