1. Loại nội dung:

Đấu giá rút gọn


2. Tên đơn vị đấu giá:

Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Nam


3. Địa chỉ đơn vị đấu giá:

C37 Chung cư Homyland Riverside, số 14 đường số 1 – THM, phường Bình Trưng Đông, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh


4. Địa điểm bán đấu giá:

C37 Chung cư Homyland Riverside, số 14 đường số 1 – THM, P.Bình Trưng Đông, TP.Thủ Đức, TP.HCM


5. Tên đơn vị có tài sản:

Công ty Cổ phần Tân Cảng – Phú Hữu


6. Địa chỉ đơn vị có tài sản:

Khu phố 4, phường Phú Hữu, TP.Thủ Đức, TP.HCM.


7. Nội dung tài sản bán:

Bán đấu giá 03 cẩu bờ QC đã qua sử dụng (QC1, QC2, QC3) của Công ty Cổ phần Tân Cảng – Phú Hữu.


8. Thời gian bán hồ sơ

từ ngày: 13-02-2023 08:00 đến ngày: 20-02-2023 16:00


9. Thời gian xem tài sản

từ ngày: 14-02-2023 08:00 đến ngày: 17-02-2023 16:00


10. Thời gian bán đấu giá:

22-02-2023 14:00


11. Số điện thoại liên hệ:

0368855291


12. Địa chỉ Email:

daugiamn@gmail.com


13. Mã chuyển khoản:

173001 cong ty dau gia hop danh Mien Nam


“Văn phòng luật sư quốc tế Hoàng Gia”:

You may also like