1. Loại nội dung:

Đấu giá


2. Tên đơn vị đấu giá:

Công ty đấu giá hợp danh Quảng Ninh


3. Địa chỉ đơn vị đấu giá:

26 Văn Lang, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh


4. Địa điểm bán đấu giá:

26 Văn Lang, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh


5. Tên đơn vị có tài sản:

Ban quản lý vườn quốc gia Bái Tử Long


6. Địa chỉ đơn vị có tài sản:

Thôn 8, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh


7. Nội dung tài sản bán:

Bán đấu giá 01 tàu chở công nhân Vườn quốc gia Bái Tử Long theo giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa số 11811/ĐK do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 12/11/2018; số ĐKHC: QN-4382; số lượng, kiểu và công suất máy chính: 1, Yamaha – 200AETX, 200 CV; năm đóng: 2007, Công ty 189 – Hải phòng; hoán cải: 2018, Quảng Ninh; vật liệu vỏ: hợp kim nhôm; khả năng khai thác: Số người: 12 (người)/TTTP: 1,45 (tấn).


8. Thời gian bán hồ sơ

từ ngày: 16-02-2023 08:00 đến ngày: 28-02-2023 16:00


9. Thời gian xem tài sản

từ ngày: 23-02-2023 08:00 đến ngày: 24-02-2023 16:00


10. Thời gian bán đấu giá:

03-03-2023 09:30


11. Số điện thoại liên hệ:

02033816731


12. Địa chỉ Email:

daugiahdqn@gmail.com


13. Mã chuyển khoản:

daugiahopdanhqn – BQLVQG.BTL.15.02


“Văn phòng luật sư quốc tế Hoàng Gia”:

You may also like