Bài viết Kịch bản xuất khẩu nông nghiệp COVID của Tiến sĩ Hema Yadav, Tiến sĩ Surendra Singh, Tiến sĩ Tamanna ChaturvediTrong Chuỗi Hội thảo trên web do Viện tiếp thị nông nghiệp quốc gia Choudhary Charan Singh (CCS NIAM) tổ chức hôm nay về chủ đề Kịch bản xuất khẩu nông nghiệp Post COVID của Tiến sĩ Hema Yadav, Tiến sĩ Surendra Singh, Tiến sĩ Tamanna Chaturvedi là diễn giả chính của chúng tôi

Hoang Gia News

Leave a Reply

Your email address will not be published.