Bạc lót ft David MorganDavid Morgan, một nhà phân tích thị trường bạc, tham gia loạt trò chơi The Trade Trade lớn. Peter chia sẻ nguồn gốc của cách anh ấy biết David vào đầu năm 2000 và cách nó ảnh hưởng đến vị trí lớn của anh ấy trong bạc. Tiếp theo, họ thảo luận về hệ thống tiền tệ toàn cầu và dự báo giá bạc. Họ đi sâu vào nợ toàn cầu và triết lý kinh tế. David kết luận với một cảnh báo cho các nhà đầu tư về cuộc khủng hoảng tài chính sắp tới.

Trang web: http://phx-c.com
Nếu bạn muốn liên hệ với Peter Phạm hoặc Phoenix Capital, vui lòng gửi email đến địa chỉ email info@phx-c.com
Theo dõi chúng tôi tại
Twitter: https://twitter.com/The_Big_Trade
Facebook: https://www.facebook.com/phoenixglobalwealth/
Tìm hiểu thêm về Việt Nam hiểu biết sâu sắc tại trang web của chúng tôi http://vietnam-fdi.com

Hoang Gia News

Leave a Reply

Your email address will not be published.