Ấn Độ vs Pakistan (1960-2024): GDP, GDP bình quân đầu người, tốc độ tăng trưởng, dân sốẤn Độ và Pakistan là hai trong số nhiều quốc gia Nam Á. Cả hai quốc gia đã giành được độc lập vào năm 1947 và được coi là đối thủ trong mọi kỳ vọng như quân sự, kinh tế và thể thao đặc biệt là môn cricket. Video này dựa trên dữ liệu do ngân hàng thế giới cung cấp và imf cho các dự đoán trong quá khứ và tương lai từ 1960 đến 2024. bao gồm gdp danh nghĩa, gdp percapita và tốc độ tăng trưởng gdp với dân số.

Vì vậy, hãy thưởng thức video này “Ấn Độ Vs Pakistan (1960 – 2024): GDP, GDP bình quân đầu người, Tỷ lệ tăng trưởng, Dân số”

nguồn: IMF và Ngân hàng Thế giới

Hoang Gia News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *