Ấn Độ cung cấp ĐẤT cho các công ty rời Trung Quốc, Làm thế nào Ấn Độ có thể thu hút thêm vốn FDI? Các vấn đề hiện tại 2020Nhấp vào đây https://bit.ly/2wJs0SV để Tải xuống ứng dụng Android của chúng tôi để có quyền truy cập vào hàng nghìn khóa học #Smart_Courses bao gồm độ dài và bề rộng của hầu hết các kỳ thi cạnh tranh ở Ấn Độ.

UPSC / CSE – Đây là Khóa học Hàng đầu & Bán chạy nhất của chúng tôi. Khóa học này bao gồm Độ dài & Độ rộng của giáo trình rộng lớn của UPSC và được thực hiện bởi các khoa Elite & Very giỏi nhất từ ​​khắp Ấn Độ với StudyIQ Trust. #Download_StudyIQ_APP https://bit.ly/2wJs0SV để xem Video Demo, Nội dung khóa học, Tác giả, v.v.

SSC & Bank – Đây là Khóa học lâu đời nhất của chúng tôi, được thực hiện bởi Người sáng lập StudyIQ. Hơn 1000 video cho đến nay và các video mới được thêm vào mỗi tuần. Tải ứng dụng https://bit.ly/2wJs0SV để xem Video Demo, Nội dung khóa học, Tác giả, v.v.

Tùy chọn UPSC – Chúng tôi đã đề cập đến hầu hết tất cả các Tùy chọn UPSC chính. Tải ứng dụng https://bit.ly/2wJs0SV để xem Video Demo, Nội dung khóa học, Tác giả, v.v.

PSC Kỳ thi Tiểu bang – Hiện tại, chúng tôi có 18 Tiểu bang được bảo hiểm, Sẽ có nhiều hơn nữa, Hãy chọn tiểu bang của bạn. Tải ứng dụng https://bit.ly/2wJs0SV để xem Video Demo, Nội dung khóa học, Tác giả, v.v.

Kỳ thi Quốc phòng – CDS, NDA, CAPF, SSB, AFCAT, Không quân. Tải ứng dụng https://bit.ly/2wJs0SV để xem Video Demo, Nội dung khóa học, Tác giả, v.v.

Các kỳ thi SSC JE – Dân dụng, Cơ khí, Điện, Điện tử. Tải ứng dụng https://bit.ly/2wJs0SV để xem Video Demo, Nội dung khóa học, Tác giả, v.v.

RBI Hạng B – Hạng B là Công việc phổ biến nhất sau IAS. Khóa học này được thực hiện bởi các khoa giàu kinh nghiệm của Study IQ. Tải ứng dụng https://bit.ly/2wJs0SV để xem Video Demo, Nội dung khóa học, Tác giả, v.v.

NTA NET – Bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi uy tín UGC (NTA) NET. Chúng tôi có các khóa học cho cả Paper 1 & 2. Tải ứng dụng https://bit.ly/2wJs0SV để xem Video Demo, Nội dung khóa học, Tác giả, v.v.

UPSC Prelim Test Series 2020 – Loạt thử nghiệm hàng đầu của chúng tôi dành cho UPSC Prelims. Tỷ lệ thành công hơn 55-60% trong 2018-19. Tải ứng dụng https://bit.ly/2wJs0SV để xem Video Demo, Nội dung khóa học, Tác giả, v.v.

Kỳ thi DMRC – Các khóa học cho Kỳ thi Kỹ thuật & Phi kỹ thuật của Thành phố Delhi. Tải ứng dụng https://bit.ly/2wJs0SV để xem Video Demo, Nội dung khóa học, Tác giả, v.v.

Kỳ thi Bảo hiểm – LIC, NICL, và các kỳ thi bảo hiểm khác. Tải ứng dụng https://bit.ly/2wJs0SV để xem Video Demo, Nội dung khóa học, Tác giả, v.v.

Kỳ thi Luật – Tìm các khóa học cho Kỳ thi Đại học và Tư pháp. Tải ứng dụng https://bit.ly/2wJs0SV để xem Video Demo, Nội dung khóa học, Tác giả, v.v.

Việc làm Đường sắt – Hơn 1,5 việc làm Lạc sẽ đến trong năm nay. Bắt đầu chuẩn bị của bạn với chúng tôi cho các bài đăng Công nghệ hoặc Phi công nghệ. Tải ứng dụng https://bit.ly/2wJs0SV để xem Video Demo, Nội dung khóa học, Tác giả, v.v.

Công việc giảng dạy – CTET, DSSSB. Tải ứng dụng https://bit.ly/2wJs0SV để xem Video Demo, Nội dung khóa học, Tác giả, v.v.

NABARD Grade A – Tải ứng dụng https://bit.ly/2wJs0SV để xem Video Demo, Nội dung khóa học, Tác giả, v.v.

Có một nghi ngờ? Nhấp vào đây http://bit.ly/2qWhdOI để bắt đầu Trò chuyện tức thì với nhóm Bán hàng của chúng tôi hoặc bạn có thể gọi 95-8004-8004

Tải xuống ứng dụng POKET NEWS – http://bit.ly/2J3IxV3

STUDYIQ trên Instagram – http://bit.ly/2K0uXEH

STUDYIQ [OFFICIAL] Telegram – https://t.me/Studyiqeducation

Tạp chí UPSCIQ (Dành cho Người có nguyện vọng UPSC nghiêm túc) – http://bit.ly/2DH1ZWq

Thực hành Viết câu trả lời UPSC Mains – http://bit.ly/2IB9LTo

Tạp chí Bank IQ – http://bit.ly/2QxyNmJ

Các vấn đề thời sự hàng ngày – http://bit.ly/2t68FG1

Tải xuống Tất cả Video PDF – https://goo.gl/X8UMwF

Vấn đề hiện tại hàng tháng – http://bit.ly/2GtcCuP

Chủ đề Vấn đề Hiện tại Khôn ngoan – http://bit.ly/2VHxiZw

PDF miễn phí – https://goo.gl/cJufZc

Câu đố miễn phí – https://goo.gl/wCxZsy

Các khóa học video miễn phí – https://goo.gl/jtMKP9 ”
Theo dõi chúng tôi trên Facebook – https://goo.gl/iAhPDJ
Telegram – https://t.me/Studyiqeducation

Phân tích biên tập của người Hindu – https://goo.gl/vmvHjG
Các vấn đề hiện tại của Tiến sĩ Gaurav Garg – https://goo.gl/bqfkXe
Phân tích các vấn đề bùng phát của UPSC / IAS- https://goo.gl/2NG7vP
Lịch sử thế giới cho UPSC – https://goo.gl/J7DLXv
Lịch sử Ấn Độ – https://goo.gl/kVwB79

Câu hỏi về giấy tờ trước đây của UPSC / IAS – https://goo.gl/F5gyWH
SSC CGL + IBPS Thủ thuật định lượng – https://goo.gl/C6d9n8
Từ vựng tiếng Anh – https://goo.gl/G9e04H
Thủ thuật lập luận cho Bank PO + SSC CGL- https://goo.gl/a68WRN
Phát hiện lỗi / Sửa câu https://goo.gl/6RbdjC
GK tĩnh hoàn thành- https://goo.gl/kB0uAo
Hoàn thành GK + Vấn đề hiện tại cho tất cả các bài kiểm tra- https://goo.gl/MKEoLy
Lịch sử thế giới – UPSC / IAS – https://goo.gl/kwU9jC
Học tiếng Anh cho SSC CGL, Bank PO https://goo.gl/MoL2it
Khoa học và Công nghệ cho UPSC / IAS – https://goo.gl/Jm4h8j
Triết lý cho UPSC / IAS – https://goo.gl/FH9p3n
Phân tích Tạp chí Yojana -https: //goo.gl/8oK1gy
Lịch sử cho SSC CGL + Đường sắt NTPC – https://goo.gl/7939eV

Hoang Gia News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *