ADB: Cải cách & chìa khóa kích thích tăng trưởng của Trung QuốcNgân hàng Phát triển Châu Á nói rằng Trung Quốc đang đi đúng hướng để đáp ứng dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm nay. Tuy nhiên, nói chuyện với CCTV News Nhà kinh tế trưởng của ADB, ông Shang-Jin Wei, đã kêu gọi tập trung vào cải cách cùng với các biện pháp kích thích như cắt giảm thuế và thu hẹp vai trò của chính phủ.

Hoang Gia News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *