6 công việc kế toán cần làm trong tháng 7/2020

[ad_1]

Danh mục công việc kế toán cần làm trong tháng 7/2020 nêu rõ thời hạn, đối tượng thực hiện, căn cứ pháp lý của mỗi loại công việc.TT

Công việc

Nội dung chi tiết

1

Thông báo tình hình biến động lao động tháng 6/2020

– Thời hạn: Trước ngày 03/7/2020.


– Nội dung công việc: Người sử dụng lao động phải thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc về tình hình biến động lao động tháng 6/2020 (nếu có).


– Căn cứ: Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH.

2

Nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân

* Nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân tháng 6/2020


– Đối tượng áp dụng: Kê khai theo tháng.


– Thời hạn: Chậm nhất là ngày 20/7/2020.


– Căn cứ: Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.


– Nếu trong tháng 6/2020 mà tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải nộp tờ khai.

* Nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân quý II/2020


– Đối tượng áp dụng: Kê khai theo quý.


– Thời hạn: Chậm nhất là ngày 30/7/2020.


– Căn cứ: Điểm b khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.


Lưu ý: Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên một số doanh nghiệp sẽ được gia hạn nộp thuế.


Xem chi tiết tại: Đối tượng, thời gian gia hạn nộp thuế do ảnh hưởng dịch Covid-19.

3

Nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng

* Nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng 6/2020


– Đối tượng áp dụng: Kê khai theo tháng.


– Thời hạn: Chậm nhất là ngày 20/7/2020.


– Căn cứ: Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

* Nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng quý II/2020


– Đối tượng áp dụng: Kê khai theo quý.


– Thời hạn: Chậm nhất là ngày 30/7/2020.


– Căn cứ: Điểm b khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

4

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

* Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 6/2020


– Đối tượng áp dụng: Doanh nghiệp nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng, kể cả khi không sử dụng hóa đơn, gồm:


+ Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in.


+ Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế.


– Thời hạn: Hạn cuối là ngày 20/7/2020.


– Căn cứ: Theo khổ thứ 2 Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC.

* Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý II/2020


– Đối tượng: Trừ đối tượng phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.


– Thời hạn: Hạn cuối là ngày 30/7/2020.


– Căn cứ: Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC.

5

Trích nộp tiền bảo hiểm bắt buộc tháng 7/2020


 

– Thời hạn: Hạn cuối là ngày 30/7/2020.


– Căn cứ: Khoản 1 Điều 7 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH.


Lưu ý: Đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 có thể được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo Công văn 860/BHXH-BT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 17/3/2020.

6

Trích nộp kinh phí công đoàn tháng 7/2020

– Thời hạn: Hạn cuối là ngày 30/7/2020.


– Căn cứ: Điều 5, Điều 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP.


Lưu ý: Theo Công văn 245/TLĐ, một số doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn.

Trên đây là những công việc kế toán cần làm trong tháng 7/2020. Từ ngày 01/7/2020, Luật Quản lý thuế năm 2019 và Nghị quyết về tăng mức giảm trừ gia cảnh chính thức có hiệu lực. Do vậy, kế toán cần lưu ý thời hạn nộp tờ khai thuế và áp dụng mức giảm trừ gia cảnh mới khi tính thuế cho người lao động.


[ad_2]
Nguồn: luatvietnam.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *