2017 I Ấn Độ – Vùng đất của những nghịch lý I Suzanne RosseletSự kiện BCGE Asian Desk 2017 – Ấn Độ: El Dorado mới của Châu Á?

Ấn Độ – Vùng đất của những nghịch lý – Tiến sĩ Suzanne Rosselet, Giáo sư Chiến lược Cạnh tranh – Năng lực Cạnh tranh Toàn cầu & Phát triển Bền vững, Người sáng lập Trường Cao học Hoa Kỳ – Tư vấn Năng lực Cạnh tranh Toàn cầu

Nằm trong sứ mệnh đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế Geneva và khu vực, BCGE đã thiết lập khái niệm “BCGE Châu Á bàn”:
– một nhóm các chuyên gia BCGE trong lĩnh vực tài chính công ty, tài chính doanh nghiệp và ngân hàng tư nhân,
– sẵn sàng cung cấp lời khuyên và hướng dẫn cho các công ty đang khám phá hoặc hoạt động tại thị trường Châu Á,
– một diễn đàn dành cho các doanh nhân quan tâm đến Châu Á dưới hình thức này hay hình thức khác và mong muốn trao đổi kinh nghiệm và phương pháp của họ.

Năm nay, hội thảo thường niên BCGE Asian Desk, phối hợp với Phòng Thương mại Thụy Sĩ-Ấn Độ, được tổ chức vào ngày 7 tháng 12 năm 2017 tại Geneva và đề cập đến chủ đề về sự tăng trưởng của thị trường Ấn Độ.

************************************************** ************************************

BCGE từ chối trách nhiệm

Video này được sản xuất bởi Banque Cantonale de Genève. Chủ đề là cho mục đích thông tin và không có cách nào tạo thành lời mời đầu tư, mua hoặc đăng ký một sản phẩm tài chính.

Các giá trị, dữ liệu tài chính và phi tài chính và ý kiến ​​được đưa ra trong video này phản ánh tình hình tại thời điểm tạo video và có thể thay đổi bất kỳ lúc nào. Ngân hàng không có nghĩa vụ phải cập nhật các thông tin này dưới bất kỳ hình thức nào.

Video này không dành cho những người có xuất xứ, cư trú tại hoặc hiện tại ở một khu vực tài phán bị hạn chế hoặc những người mà việc sử dụng video này sẽ vi phạm pháp luật hoặc các quy định hiện hành.

Nó là tài sản hoàn toàn và độc quyền của Banque Cantonale de Genève và do đó, tùy thuộc vào quyền của tác giả. Nó không được sao chép, sửa đổi, chia sẻ hoặc tham chiếu mà không có sự đồng ý của Ngân hàng. Không một phần nào của video có thể được sử dụng nếu không có sự cho phép bằng văn bản của BCGE.

Tất cả các quyền © BCGE 2017

Hoang Gia News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *