10 nền kinh tế hàng đầu năm 2050 (GDP PPP)Video này là tất cả về 10 nền kinh tế hàng đầu, video khác của tôi về 10 nền kinh tế hàng đầu 2019 và 10 nền kinh tế hàng đầu năm 2030 cũng có sẵn trong kênh của tôi, vì vậy hãy xem và sau video này, chúng tôi sẽ xem một số video thú vị về các nền kinh tế của năm 2019 và 2020.

Video này chứa thông tin chi tiết về nền kinh tế Ấn Độ, nền kinh tế Trung Quốc, nền kinh tế Mỹ và nền kinh tế Indonesia và nhiều nền kinh tế khác.

Nguồn: IMF & PWC

Liên lạc:
Facebook – https://www.facebook.com/TheDrTop10
Twitter – https://twitter.com/DR_TOP_10
Instagram – https://www.instagram.com/dr_top_10/
 
Đăng ký tại đây: https://www.youtube.com/drtop10?sub_conf Confirmation = 1

# top10economies # top10economies2050 # top10

Hoang Gia News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now ButtonCALL NOW
Translate »