✅ Thời sự Tháng 9 năm 2017 Tuần thứ 3 bằng tiếng Anh⇒ Tham gia Huấn luyện Cao cấp Trực tuyến cho SSC CGL, PO / Thư ký Ngân hàng. Gọi / WhatsApp: 70233-33675 hoặc truy cập: –
1. SSC CGL – https://www.wifistudy.com/ssc
2. Ngân hàng PO / Thư ký – https://www.wifistudy.com/banking

⇒⇒ Đăng ký kênh Youtube: https://www.youtube.com/WiFiStudy?sub_confirmation=1

⇒⇒⇒ Tải xuống Ứng dụng di động: –
1. WiFiStudy: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wifistudy.onlinetest

2. Vocab24: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.englishvocabulary

3. GK24: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.daily.currentaffairs

4. Job24: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.govtjobs.alertapp

⇒⇒⇒⇒ Danh sách phát Video quan trọng: –
1. Video Vocab hàng ngày: https://www.youtube.com/playlist?list=PLT2PUxNJBoeNdHEEGkEeC1gPY9p0ChHaD

2. Vấn đề thời sự hàng tuần (tiếng Hindi): https://www.youtube.com/playlist?list=PLT2PUxNJBoeMKfE-MV3Kdd1Dwz4scF8UK

3. Vấn đề thời sự hàng tuần (tiếng Anh): https://www.youtube.com/playlist?list=PLT2PUxNJBoePTap2DQgVFEY5Am9g890Es

4. GK tĩnh (Tiếng Hindi): https://www.youtube.com/playlist?list=PLT2PUxNJBoeMhxkzDKnnCzMLsZZ6XcrLL

5. GK tĩnh (tiếng Anh): https://www.youtube.com/playlist?list=PLT2PUxNJBoeNMcGCgeYixyqPynm2Yquw3

6. Ngữ pháp tiếng Anh: https://www.youtube.com/playlist?list=PLT2PUxNJBoeMezejzzofr7WNy0qToZesP

7. Câu hỏi GK mong đợi 2017: https://www.youtube.com/watch?v=Qdjd71XT6Ts&t=1088s

⇒⇒⇒⇒⇒ Theo dõi chúng tôi: –
♥ FB: – https://www.fb.com/wifistudy
♥ G +: – https://plus.google.com/+Wifistudy
♥ Twitter: – https://twitter.com/WiFiStudy
♥ Linkedin: – http://bit.ly/1WgMeXc
♥ Pinterest: – https://in.pinterest.com/WiFiStudy/
♥ Trang web: – https://www.wifistudy.com

Hiện tại 2017 Tuần thứ 3 tháng 9 bằng tiếng Anh cho SSC Ngân hàng IAS UPSC – Các vấn đề hiện tại Tháng 9 năm 2017 Tuần thứ 3 bằng tiếng Anh

Này các bạn, các bạn đang tìm kiếm thời sự 2017, nếu CÓ thì đúng là kênh thông tin thời sự hàng tuần cùng với nhiều video GK, tiếng anh khác. Chỉ cần xem video này và bạn sẽ có được kiến ​​thức đầy đủ về quốc gia, quốc tế, thể thao và tất cả các tin tức khác.
Có hơn 50 câu hỏi mà chúng tôi đã đề cập trong video này sẽ giúp bạn rất nhiều trong các kỳ thi cạnh tranh khác nhau như ssc, ngân hàng, IAS, UPSC và nhiều câu hỏi khác.
thời sự 2017 bằng tiếng hindi, thời sự 2017 bằng tiếng anh, hiện tại 2017 cho ias, hiện tại 2017 cho up, thời sự 2017 cho kỳ thi ngân hàng, thời sự 2017 cho ibps po, thời sự 2017 cho thư ký, thời sự 2017 cho ssc cgl , hiện tại 2017 cho cds

⇒ Câu hỏi & Capsule về các vấn đề hiện tại hàng ngày: – http://currentaffairs.wifistudy.com/
⇒ Bài kiểm tra kiến ​​thức chung & GK bằng tiếng Hindi: – http://gk.wifistudy.com/
⇒ Câu đố tiếng Anh & từ vựng tiếng Hindu hàng ngày: – http://english.wifistudy.com/
⇒ Câu hỏi về năng khiếu, khái niệm và câu hỏi: – http://aptitude.wifistudy.com/
⇒ Câu hỏi, khái niệm và câu hỏi lý luận: – http://reasoning.wifistudy.com/
⇒ Đối với Câu hỏi và khái niệm về Máy tính, hãy truy cập: – http://computer.wifistudy.com/
⇒ Câu đố & Capsule Nhận thức về Ngân hàng: – http://bankingawareness.wifistudy.com/
⇒ Câu đố Tiếp thị & Capsule: – http://marketing.wifistudy.com/
⇒ Câu hỏi & Câu hỏi Kỹ thuật: – http://engineering.wifistudy.com/

♥ Trang web: – https://www.wifistudy.com
♥ Đăng ký: – http://bit.ly/1rq2lqs
♥ FB: – https://www.fb.com/wifistudy
♥ G +: – https://plus.google.com/+Wifistudy
♥ Twitter: – https://twitter.com/WiFiStudy
♥ Linkedin: – http://bit.ly/1WgMeXc
♥ Pinterest: – https://in.pinterest.com/WiFiStudy/

Ứng dụng Vocab tiếng Hindu – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.englishvocabulary

→ WiFiStudy là điểm đến duy nhất cho tất cả các kỳ thi cạnh tranh như IBPS PO / Clerk, SBI PO / Clerk, SSC CGL / CHSL, RAS, IAS, NDA, CDS, Railway và tất cả các kỳ thi khác. Bạn sẽ nhận được gì trong WiFiStudy? Chúng tôi đã bao gồm hơn 50 bài kiểm tra trong WiFiStudy, bạn chỉ cần chọn bài kiểm tra mà bạn đang chuẩn bị, sau đó bạn sẽ nhận được thông tin đầy đủ như đơn đăng ký, phiếu đăng ký, câu trả lời, kết quả, kết quả, tài liệu học tập, loạt bài kiểm tra trực tuyến, các bài thi thử, bài thi thực hành, bài các năm trước v.v.

Ngoài những điều trên, nhóm WiFiStudy cũng đăng các bài kiểm tra và bài tập hàng ngày / hàng tuần về các vấn đề thời sự, GK, Tiếng Anh, Năng khiếu, Lý luận, Máy tính, Ngân hàng & Tiếp thị cùng với các chủ đề và các bài kiểm tra và khái niệm khôn ngoan để bạn có thể dễ dàng chuẩn bị bất kỳ chủ đề nào tại đây. Điều quan trọng nhất là không có phí cho những thứ này, nó hoàn toàn miễn phí ngoại trừ một số gói nghiên cứu (loạt bài kiểm tra trực tuyến / bài kiểm tra thử) có nhiều tính năng bổ sung. Hiện tại 2017 bằng tiếng Anh – tuần thứ 3 tháng 9 năm 2017 cho SSC Banking IAS UPSC.

Hoang Gia News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *